A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az elméleti ismereteknek az átadása, valamint az ezekhez tartozó készségeknek a fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy egyszerűbb alkalmazás programozására, a megvalósításhoz szükséges algoritmus elkészítésre, a szükséges adattípusok és adatszerkezetek kiválasztására. A tantárgy oktatásának fontos feladata az is, hogy a tanuló problémamegoldó készségét fejlessze.

A programozás tantárgy 3 részre oszlik, lebonyolítás a forgási rendnek megfelelően:
  I.        Kódolás játékos elsajátítása és oktatási portálok megismerése – 24 óra
  II.       Programozás grafikus felületen Lego EV3-al – 24 óra
  III.      Weboldalak kódolása – 24 óra
                                                                       36 hét; heti 2 óra; összesen 72 óra